Text uppdaterad: 2023-04-30

Dessa allmänna villkor gäller för alla avtal som ingås mellan kunden och Affischtryck.com. Genom att använda vår webbplats och/eller beställa produkter från oss, accepterar du dessa villkor. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor när som helst, och ändringarna träder i kraft när de publiceras på vår webbplats.

1. Registrering och beställning

För att göra en beställning på Affischtryck.com måste du vara minst 18 år gammal och ange korrekt och fullständig information om dig själv. När du har lagt en beställning kommer vi att skicka en orderbekräftelse till den e-postadress du angav. Genom att acceptera dessa villkor samtycker du till att vi kan kontakta dig via e-post, telefon eller post för att administrera din beställning eller informera dig om våra produkter och tjänster.

2. Priser och betalning

Alla priser på vår webbplats anges i svenska kronor (SEK) och är inklusive moms. Frakt- och leveranskostnader kan tillkomma och visas separat när du gör din beställning. Betalning sker genom de betalningsmetoder som anges på vår webbplats.

3. Produkter och leverans

Vi strävar efter att leverera högkvalitativa produkter och tjänster enligt dina specifikationer. Leveranstider är uppskattningar och kan variera beroende på faktorer som hög orderbelastning eller förseningar hos leveransföretaget. Vi ansvarar inte för förseningar som beror på omständigheter utanför vår kontroll.

4. Specialbeställningar och ångerrätt

Enligt distansavtalslagen har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från det att du mottagit varan. Ångerrätten gäller dock inte för varor som anpassats efter dina önskemål eller som har en tydlig personlig prägel, såsom specialbeställda affischer med unika motiv, logotyper eller texter. Dessa produkter anses vara specialbeställningar och kan inte returneras eller bytas ut, såvida det inte föreligger något fel på produkten eller att den inte överensstämmer med din beställning.

5. Reklamationer och returer

Om du mottar en felaktig eller skadad vara ska du snarast möjligt, men senast inom 14 dagar, meddela oss om felet. Vi ansvarar för att åtgärda felet genom att antingen skicka en ny vara, reparera den skadade varan eller återbetala köpeskillingen. Om du vill returnera en vara som inte är en specialbeställning, ska du kontakta oss för att få instruktioner om hur du ska gå tillväga. Varan måste returneras i oskadat och oanvänt skick. Returfrakten bekostas av kunden, såvida inte annat har avtalats.

6. Ansvarsbegränsning

Affischtryck.com ansvarar inte för indirekta skador, följdskador eller förlorad vinst som kan uppstå i samband med våra produkter eller tjänster. Vårt ansvar för direkt skada är begränsat till det belopp som motsvarar priset för den aktuella produkten eller tjänsten.

7. Immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter, såsom upphovsrätt och varumärken, som hör till material och innehåll på vår webbplats är ägda av Affischtryck.com eller våra licensgivare. Du får endast använda materialet för personligt och icke-kommersiellt bruk. Vid publicering, distribution eller kommersiell användning av vårt material krävs skriftligt tillstånd från oss.

8. Beställning i tid

För att säkerställa att du får dina beställningar när du behöver dem, rekommenderar vi att du lägger din beställning i god tid. Vänligen notera att leveranstider som anges på vår webbplats är endast uppskattningar och kan variera beroende på faktorer som hög orderbelastning, logistikproblem eller andra oförutsedda händelser.

9. Tvister och tillämplig lag

Eventuella tvister som uppstår i samband med dessa allmänna villkor eller våra produkter och tjänster ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om en tvist inte kan lösas genom förhandlingar, ska den prövas av svensk domstol enligt svensk lag.

10. Kontakt

Om du har några frågor om våra allmänna villkor, produkter eller tjänster, vänligen kontakta oss på:

Affischtryck
info@affischtryck.com
0734-012420